Bio

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v oblasti IT 19 rokov ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti  v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie informačnej bezpečnosti (SASIB) a pôsobí tiež v poradnom výbore projektu zodpovedne.sk.